top of page

Vakantierooster 2023-2024

Vakantierooster 2024-2025

Verlofaanvraag

Per 1 december is de procedure voor het aanvragen van bijzonder verlof door de onderwijsinspectie van Curaçao en vanuit het Ministerie van onderwijs gewijzigd. U vraagt het verlof aan door de button hiernaast aan te klikken. De aanvraag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de directeur. Deze geeft wel of geen akkoord. Houdt u er rekening mee dat leerlingen van  het voortgezet onderwijs, bij uitzondering, recht hebben op 5 bijzonder verlof dagen per schooljaar. Wat er onder bijzonder verlof wordt verstaan kunt u vinden in de schoolgids. U hoeft niet meer naar de onderwijsinspectie voor de definitieve toestemmingsbrief. De school is niet aansprakelijk voor mogelijke achterstanden op leergebied, noch problemen bij de douane of met de onderwijsinspectie. U bent zelf verantwoordelijk voor het tonen van eventueel bewijsmateriaal.

bottom of page