top of page

Onderwijsprogramma

Miguel Pourier Academy biedt naast de kernvakken, een vernieuwend onderwijsprogramma aan waarbij verschillende vakken zijn gecomprimeerd. Er is veel overlap in de inhoud van diverse vakken. Door vakken te combineren, hebben wij ruimte gecreëerd om meer de verdieping in te kunnen gaan bij deze vakken. Daarnaast leggen de leerlingen bij gecombineerde vakken sneller de verbanden en relaties tussen de vakken. 

In het tabblad "Curriculum" vindt u het lesprogramma en de urenverdeling van jaar 1 en 2.

Bij het tabblad "Onderwijsondersteuning" vindt u meer informatie over tot welke zorgmiddelen wij beschikking hebben.

bottom of page