top of page

Extra zorg

Leerlingen kunnen extra ondersteuning nodig hebben. Of ze nu hoogbegaafd, autistisch, faalangstig, dyslectisch zijn of andere leer- en gedragsproblemen vertonen. De Miguel Pourier Academy vindt het belangrijk dat alle leerlingen datgene krijgen wat ze nodig hebben.
 

Zorgcoördinator, remedial teacher en gedragsspecialist
De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor het zorgsysteem binnen de school. Wanneer de resultaten van een leerling in positieve of negatieve zin naar voren komt of de leerling opvalt in sociaal opzicht, kan de mentor contact opnemen met de zorgcoördinator. In overleg met de mentor en/of de directeur nodigen wij  de leerling en de ouders uit om dit te bespreken. De zorgcoördinator is op de hoogte van mogelijke vormen van zorg die de school zelf kan bieden en staat in contact met externe hulporganisaties. Verder organiseert de zorgcoördinator hulp(verlening) binnen of buiten de school, deze wordt hierbij ondersteund door een docent met zorgtaken. Tevens kunnen ondersteunende zorgtaken worden verricht door een remedial teacher en is er 1 dag in de week een gedragsspecialist voor onze leerlingen aanwezig.

E-learning

Drie keer per week wordt er E-learning geboden. Dit staat voor extra learning. Tijdens deze uren wordt er aandacht besteed aan remediëring en verdieping op de vakken uit het curriculum. Afhankelijk van de Persoonlijke Ontwikkelingsplannen (POP) van de leerlingen worden er verdiepingsvakken en remediërende vakken gekozen. Tijdens e-learning kan er door de remedial teacher of de zorgcoördinator extra ondersteuning of kunnen er steunlessen geboden worden op gebied van executieve vaardigheden (denk aan: planning, aandacht en werkgeheugen).

Cluburen en huiswerkbegeleiding

Miguel Pourier Academy biedt naast het verplichte curriculum de cluburen aan. De cluburen zijn facultatieve lesuren om de leerling te stimuleren, uit te dagen en zijn/haar talenten te laten ontdekken, maar ook om de leerling  extra te begeleiden.

Voorbeelden van mogelijke cluburen:

• Chinees, koken, duiken;

• EHBO, schaken, voetbal, honkbal, golf;

• Extra creativiteit: drama, houtbewerken, fotografie, schilderen, koken;

• Huiswerkbegeleiding en leren-leren

Tevens wordt er de mogelijkheid geboden om tijdens de cluburen een compleet examenprogramma te doorlopen om, gedurende de jaren, voor de door Nederland erkende examenvakken een extra deelcertificaat te ontvangen.

bottom of page