top of page
32227011_2054746134768355_88916541719382

Over Miguel Pourier Academy (MPA)

"Proactive Education Beyond Boundaries"

Sinds schooljaar 2015-2016 is Stichting Klein College, als eerste op het eiland, gestart, met een vernieuwende tweetalige opleiding

(Nederlands/Engels) binnen het voortgezet onderwijs op Curaçao.

Miguel Pourier Academy is, net als onze basisschool Klein College, aangesloten bij het NOB (Nederlands Onderwijs Buitenland) en leidt onze leerlingen op tot een erkend VO diploma op mavo, havo, vwo(+) niveau. Door de aansluiting bij het NOB valt MPA onder de inspectie van het Ministerie van Onderwijs in Nederland.

MPA biedt vernieuwend onderwijs op hoog niveau, in een open pedagogisch klimaat en is gericht op maatschappelijke

betrokkenheid in combinatie met uitdagend en innovatief onderwijs voor alle vakken.

Wij geven op een vernieuwende manier onderwijs, waarbij leerlingen na instructie en onder begeleiding worden gestimuleerd veel zelfstandig te werken. Er wordt aandacht besteed aan, al dan niet via vakoverstijgende projecten, het verwerven van vaardigheden, zoals samenwerken, creatief denken, presenteren en argumenteren. Door te werken met voornamelijk digitale methodes, bereiden wij onze leerlingen voor op de huidige digitale leefomgeving. Wij verwachten van onze leerlingen dat zij tijdens de reguliere lessen veel vragen en zelf actief met de leerstof aan

de slag gaan. Zo leren ze steeds meer verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leren en leertraject.

Miguel Pourier Academy is een school met een open pedagogisch klimaat, waar docenten, leerlingen en ouders op informele wijze met elkaar omgaan en intensief contact met elkaar onderhouden. Ook de sfeer in de kleine klassen en het ontwikkelen van een open houding ten aanzien van andermans opvattingen en gedachtegoed vinden wij belangrijk.

Wij willen onze leerlingen een grote maatschappelijke betrokkenheid meegeven. Sociale vaardigheden, een open blik ten aanzien van andere zienswijzen en de wisselwerking tussen wetenschap en onze maatschappij krijgen volop aandacht.

Zo bouwen wij samen aan een goede basis voor de toekomst van de leerling!

bottom of page