top of page

Oprichting van MPA

Begin 2015 besloten wij als Klein College om onze basisschool uit te breiden met een voortgezet onderwijs school. Wij constateerden dat het voor een deel van onze leerlingen moeilijk was om het juiste vervolgonderwijs te vinden. 

De invloed van de taal Papiaments heeft bij de Curaçaose eindtoets (de EFO toets) een grote invloed op het schooladvies, maar is verplicht om op lokaal voortgezet onderwijs te kunnen doorstromen. Hierdoor kunnen onze wereldburgers, zoals wij ze willen opleiden, niet het maximale uit zichzelf halen. 

Curacao is een klein eiland en vaak blijkt dat de leerling voor de studie die volgt na het voortgezet onderwijs, naar het buitenland moet vertrekken. Om de wereld en de mogelijkheden zo groot mogelijk te maken, is er gekozen om ons onderwijs tweetalig in het Nederlands/Engels aan te bieden en de leerling op te leiden conform de huidige eisen, die de vervolgstudies, ook met betrekking tot vaardigheden hanteren. 

Daarnaast waren het aansluitingsniveau op vervolgstudies en de individuele  leerlingen met hun unieke talenten voor ons belangrijke redenen om het concept "Miguel Pourier Academy" verder te ontwikkelen.

Het gedachtegoed van Stichting Klein College met aandacht voor het individu  en goed onderwijs, wilden wij graag doortrekken naar het voortgezet onderwijs.

Op bovenstaande afbeelding ziet u de oprichters van MPA.

V.l.n.r.

Ilona Geurts

Steven Winters

Esmee Jakobs

bottom of page