top of page

DOCUMENTEN

Bij het tabblad treft u een aantal van onze documenten aan. U kunt onder andere onze schoolgids, ons schoolplan en onze minischoolgids hier vinden. 

Het uitbrengen van een (digitale) schoolgids vormt een wettelijke verplichting binnen het Nederlands onderwijssysteem en geeft aan wie wij zijn en waar wij voor staan, wat voor soort onderwijs en zorg wij bieden, wat ons beleid is, welke protocollen er zijn en hoe de dagelijkse organisatie binnen MPA geregeld is.

Het schoolplan staat voor de doelen die de school zichzelf stelt op het gebied van onderwijs en organisatie.  Elk jaar vindt er een evaluatie plaats van de gestelde doelen voor die periode en elke 4 jaar wordt het schoolplan opnieuw opgesteld. Hiermee voldoet Klein College aan de eisen van het Nederlandse onderwijssysteem en blijven wij onszelf verbeteren. Ons huidige schoolplan loopt tot augustus 2023.

De minigids is een zeer beknopte samenvatting van praktische informatie uit de schoolgids. Denk bijvoorbeeld aan de schooltijden, het vakantierooster en de ziek- en te laat meldingen.

bottom of page