top of page

 

EXAMENINFORMATIE

Het Nederlands Staatsexamen bestaat uit het Centraal (schriftelijk) Examen en het College (mondeling) Examen. De eindcijfers worden bepaald door het samenvoegen van deze beide onderdelen. De examens worden afgenomen op Bonaire.

Een van de voordelen van het doen van Staatsexamens is dat de leerling deelcertificaten kan behalen. Deze deelcertificaten zijn 10 jaar geldig. Leerlingen hebben hierdoor ook de mogelijkheid om vakken te versnellen.

U leest meer over de examens in onze schoolgids vanaf pagina 22.

bottom of page